Skip to the content

Menu

Privacyverklaring


Kratos Law, een Belgische CVBA/SCRL (hierna “K law”) en KPMG Tax Advisers CVBA/SCRL (hierna “KPMG”) verzamelen en verwerken als verwerkingsverantwoordelijke uw contactinformatie: voornaam, familienaam, e-mailadres, functie en alle andere persoonsgegevens die u in het berichtveld ingeeft.

K law en KPMG kunnen uw contactinformatie gebruiken om:

  • uw vraag via dit contactformulier te beantwoorden;
  • uw contactgegevens op te nemen in het CRM-systeem van K law en/of KPMG in het kader van hun legitieme belangen wat betreft relatiebeheer en bedrijfsontwikkeling.

In de context van deze verwerking zullen K law en KPMG een beroep doen op verwerkers en, indien nodig, op subverwerkers voor het hosten van deze website en voor technische en marketingondersteuning. Uw persoonsgegevens zullen enkel verwerkt worden binnen de Europese Economische Ruimte. Uw persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan alle entiteiten van het Belgische netwerk van KPMG.

Uw persoonsgegevens zullen enkel bewaard worden zo lang als nodig voor de verwerking van uw vraag of zo lang als nodig voor de doeleinden van relatiebeheer, bedrijfsontwikkeling, naleving en wettelijke verplichtingen.

U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en deze te corrigeren en te wissen, evenals het recht om de verwerking ervan te beperken of hiertegen bezwaar te maken. U hebt tevens het recht op overdracht van uw gegevens. U kunt deze rechten doen gelden door dit formulier in te vullen, waarna wij alle redelijke en praktisch mogelijke inspanningen zullen doen om uw verzoek in te willigen, voor zover dit niet in strijd is met de toepasselijke wetgeving en de professionele normen.

Tot slot delen we u mee dat u het recht hebt om klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit in het geval dat een van uw rechten geschonden wordt.

Volledigheidshalve zullen uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met ons privacybeleid.

In geval van vragen of klachten met betrekking tot de toepassing van deze privacyverklaring kunt u ons contacteren via dpo@kpmg.be.