Skip to the content

Wat is veranderd en voor wie?


Het Belgische bedrijfslandschap staat op het punt een herziening te ondergaan die een stempel zal drukken op de wettelijke, de fiscale en de boekhoudkundige aspecten van alle Belgische rechtspersonen. Het nieuwe Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt wellicht later dit jaar goedgekeurd en gepubliceerd en het doel ervan is duidelijk: het Belgisch ondernemingsrecht herzien in termen van eenvoud, flexibiliteit en aanpassing aan de Europese evoluties.

Rekening houdend met de ingrijpende veranderingen die de Belgische vennootschapswetgeving zal ondergaan, is het belangrijk dat u en uw organisatie weten wat beoogd wordt zodat de nodige voorbereidingen getroffen kunnen worden en de nodige aanpassingen kunnen doorgevoerd worden.

Hoe blijft u steeds een stapje voor op de rest? Klik hier voor een overzicht van de belangrijkste beoogde wijzigingen.

Legal

Wouter Lauwers
Patrick Geeraert

Tax and Accounting

Patrick Valckx
Hannes Laloo

Share this