Skip to the content

Menu

Belgische bedrijfslandschap

Het langverwachte Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt in 2019 een feit. Zowel bestaande als nieuw op te richten ondernemingen bereiden zich het best nu al voor.


Lees meer

Het nieuwe WVV laat de procedure van ontbinding en vereffening in één akte toe en zorgt voor wijzigingen in de aanwezigheidsvereisten voor een algemene vergadering.


Lees meer

Door het nieuwe WVV zal de samenstelling van de raad van bestuur van een NV flexibeler zijn door de invoering van 3 regimes: monistisch bestuur, de enige bestuurder of het duaal bestuur.


Lees meer

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt nu expliciet dat bestuurders hun taken met zorg, vaardigheden en toewijding moeten uitoefenen.


Lees meer

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) behoudt de Coöperatieve Vennootschap als een mogelijkheid, maar introduceert een aantal grote wijzigingen.


Lees meer

De raad van bestuur van een naamloze vennootschap heeft de mogelijkheid om het dagelijks bestuur van de vennootschap toe te kennen aan een of meerdere bestuurders /andere personen.


Lees meer