Skip to the content

Menu

K law publiceert een van de allereerste handleidingen over het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.


Lees meer

Sinds de goedkeuring van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in februari 2019, moeten vennootschappen en verenigingen opgericht na 1 mei 2019 in lijn zijn met de nieuwe regelgeving. Op 27 september werd er een beroep tot gedeeltelijke vernietiging van het WVV ingesteld bij het Grondwettelijk Hof.


Lees meer

Waaruit bestaat het nieuwe Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en hoe is deze hervorming tot stand gekomen? Het doel is duidelijk: het Belgische vennootschapsrecht moderniseren door het te vereenvoudigen.


Lees meer

Het langverwachte Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt in 2019 een feit. Zowel bestaande als nieuw op te richten ondernemingen bereiden zich het best nu al voor.


Lees meer

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt nu expliciet dat bestuurders hun taken met zorg, vaardigheden en toewijding moeten uitoefenen.


Lees meer

Het nieuwe WVV laat de procedure van ontbinding en vereffening in één akte toe en zorgt voor wijzigingen in de aanwezigheidsvereisten voor een algemene vergadering.


Lees meer