Skip to the content

Menu
Patrick Geeraert

"Het voordeel van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen?

Ons land wordt aantrekkelijker voor buitenlandse investeerders en ondernemingen."Patrick Geeraert, Partner bij K law
Infographic met gebouwen

Vereenvoudiging

 • Een besloten vennootschap (BV/SRL)
 • Een naamloze vennootschap (NV/SA)
 • Een coöperatieve vennootschap (CV/SC); en
 • Een maatschap


* Non-profit organisaties kunnen in de toekomst onbeperkte commerciële activiteiten uitvoeren, indien hun statuten dit uitdrukkelijk toestaan.

Rechte lijnen die flexibel worden

Flexibiliteit

 

 • Een besloten vennootschap (BV/SRL) = de nieuwe standaardvorm
 • NV / SA = meer flexibiliteit met betrekking tot het bestuur
 • Invoering van een plafond voor de aansprakelijkheid van bestuurders, gebaseerd op de omvang van de onderneming
Cluster van ongestructureerde witte stippen wordt gestructureerd

Geharmoniseerde EU-aanpak

 

 • Buitenlandse wetgeving kan van toepassing zijn op buitenlandse entiteiten in België
 • Vrij verkeer van ondernemingen in de EU
 • In lijn brengen met de veranderende juridische omgeving in België en de EU
tijdlijn met de belangrijkste data

Belangrijke data

 

 • 1 mei 2019 = De wet is van toepassing op nieuwe entiteiten
 • 1 januari 2020 = De dwingende bepalingen zijn van toepassing op bestaande entiteiten
 • 1 januari 2024 = Alle bepalingen zijn van toepassing op bestaande entiteiten


Houd er rekening mee dat u uw statuten mogelijk moet aanpassen!