Skip to the content

Menu
Patrick Geeraert

"Het voordeel van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen?

Ons land wordt aantrekkelijker voor buitenlandse investeerders en ondernemingen."Patrick Geeraert, Partner bij KPMG Law
Infographic met gebouwen

Vereenvoudiging

 • Een besloten vennootschap (BV/SRL)
 • Een naamloze vennootschap (NV/SA)
 • Een coöperatieve vennootschap (CV/SC); en
 • Een maatschap


* Non-profit organisaties kunnen in de toekomst onbeperkte commerciële activiteiten uitvoeren, indien hun statuten dit uitdrukkelijk toestaan.

Rechte lijnen die flexibel worden

Flexibiliteit

 

 • Een besloten vennootschap (BV/SRL) = de nieuwe standaardvorm
 • NV / SA = meer flexibiliteit met betrekking tot het bestuur
 • Invoering van een plafond voor de aansprakelijkheid van bestuurders, gebaseerd op de omvang van de onderneming
Cluster van ongestructureerde witte stippen wordt gestructureerd

Geharmoniseerde EU-aanpak

 

 • Buitenlandse wetgeving kan van toepassing zijn op buitenlandse entiteiten in België
 • Vrij verkeer van ondernemingen in de EU
 • In lijn brengen met de veranderende juridische omgeving in België en de EU
tijdlijn met de belangrijkste data

Belangrijke data

 

 • 1 mei 2019 = De wet is van toepassing op nieuwe entiteiten
 • 1 januari 2020 = De dwingende bepalingen zijn van toepassing op bestaande entiteiten
 • 1 januari 2024 = Alle bepalingen zijn van toepassing op bestaande entiteiten


Houd er rekening mee dat u uw statuten mogelijk moet aanpassen!